The Superb Captain in the City Chapter 245

Loading..
The Superb Captain in the City

The Superb Captain in the City

อ่านThe Superb Captain in the City เรื่องย่อ กองกำลังพิเศษเกษียณที่มีเสน่ห์และมีความสามารถเป็นพิเศษซึ่งถูกไล่ตามโดยศัตรูทั่วโลกและกำหนดเป้าหมายโดยอำนาจชั่วร้าย นอกจากนี้เขายังมีภาระกับภารกิจในการปกป้องคนที่เขารัก ประสบการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไร?

Comments