Tomogui Kyoushitsu เกมกินอวัยวะเพื่อน ตอนที่ 1-39
6.56 (10)

Tomogui Kyoushitsu เกมกินอวัยวะเพื่อน ตอนที่ 1-39

ที่โรงเรียนมัธยมปลายซากุราซากะ นักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่ 1 จะมีส่วนร่วมในเกมที่ไม่สมควร เรียกว่า “เกม Friends-Eater” ซึ่งในเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของเกมคือการกินอวัยวะของเพื่อนเพื่อให้อยู่รอดให้ได้ การเริ่มต้นของมนุษย์กินคน เริ่มขึ้นแล้ว!

Manga Detail

English Tomogui Kyoushitsu เกมกินอวัยวะเพื่อน ตอนที่ 1-39 Status Publishing Type Manga Author Kankitsu, Yusura Serialization Shounen Jump+ Total Chapter 39 Total Volume 4 Released: Sep 17, 2017 to Jan 6, 2019 Years:
List Chapter Manga Tomogui Kyoushitsu เกมกินอวัยวะเพื่อน ตอนที่ 1-39

Comments