Shen Yin Wang Zuo
6.52 (10)

Shen Yin Wang Zuo

อ่านShen Yin Wang Zuo เรื่องย่อ ในขณะที่ปีศาจกำลังเพิ่มขึ้นมนุษย์ก็กำลังจะสูญพันธุ์ พระวิหารหกแห่งลุกขึ้นและปกป้องคนสุดท้ายของมนุษยชาติ เด็กหนุ่มเข้าร่วมวิหารในฐานะอัศวินเพื่อช่วยแม่ของเขา ในระหว่างการเดินทางของสิ่งมหัศจรรย์และความชั่วร้ายในโลกแห่งวิหารและปีศาจเขาจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดและสืบทอดบัลลังก์ได้หรือไม่?

Manga Detail

English Shen Yin Wang Zuo Status Publishing Type Manhua Author Total Volume Released: Years:
List Chapter Manga Shen Yin Wang Zuo

Comments