Rescue System
7.81 (10)

Rescue System

อ่าน Rescue System เรื่องย่อ Kim Soohyuk เจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารผ่านศึกใน Shinil-seo ถูกทับและเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการกู้ภัยในอาคารที่ถล่ม ซูฮยอกที่คิดว่าเขาตายไปแล้วได้ลืมตาขึ้นในเหตุการณ์เมื่อ 10 ปีที่แล้ว [ช่วยทุกคน] เขาสามารถช่วยคนสองคนที่เขาไม่สามารถช่วยได้ในอดีต เพื่อเป็นรางวัล เขายังได้รับความสามารถและความแข็งแกร่งใหม่ๆ “เยี่ยมมาก จากนี้ไปฉันจะช่วยชีวิตคนที่ฉันไม่สามารถช่วยชีวิตได้ในอดีต!”

Manga Detail

English Rescue System Status Publishing Type Manhwa Author Guyu [Add] hezio95 [Add] Serialization KakaoPage (KakaoPage) Total Volume Released: 2022 Years:
List Chapter Manga Rescue System

Comments