MEMORIZE
7.91 (10)

MEMORIZE

อ่าน MEMORIZE เรื่องย่อ พลังอันยิ่งใหญ่ [Zero Code] อยู่ในมือของเขา

“ผู้เล่น คิมซูฮยอน คุณอยากจะย้อนเวลาของ Hall Plain จริงหรือไม่?”

“ฉันอยากย้อนเวลากลับไป 10 ปี ในช่วงเวลานั้นที่ฉันมาที่นี่ครั้งแรก”

อยู่ในจักรวาลเดียวกับ “Second Coming of Gluttony”

Manga Detail

English MEMORIZE Status Publishing Type Manhwa Author Ro Yu Jin Serialization Kakaopage (Kakao) Kakao Webtoon (Daum) Total Volume Released: 2020 Years:
List Chapter Manga MEMORIZE
Sorry there are no chapter

Comments