Baki dou II บากิ จอมระห่ำ
8.73 (10)

Baki dou II บากิ จอมระห่ำ

อ่านBaki dou II บากิ จอมระห่ำ เรื่องย่อ หลังจากเวลาผ่านไปกว่า 2,000 ปีทายาทของ Nomi no Sukune ถือกำเนิดขึ้น ครั้งนี้บากิจะมาท้าทายเทพแห่งซูโม่

Manga Detail

English Baki dou II บากิ จอมระห่ำ Status Publishing Type Manga Author Itagaki, Keisuke Serialization Shounen Champion Total Volume Released: Oct 4, 2018 to ? Years:
List Chapter Manga Baki dou II บากิ จอมระห่ำ

Comments