Burnout Shock Chapter 30

Loading..
Burnout Shock

Burnout Shock

อ่าน Burnout Shock เรื่องย่อ เมื่อมีสารที่ไม่รู้จักที่เรียกว่า “ภาวะหมดไฟ” ปกคลุมโลก ไฟและพลังงานทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน ทำให้อารยธรรมสมัยใหม่เสื่อมถอย ท่ามกลางความโกลาหล Ra Yi สูญเสียแม่ของเขาไป Sakan ผู้นำมาเฟีย เพื่อเอาชีวิตรอดโดยลำพัง เขาจึงใช้ยาทดลองและกลายเป็นกลายพันธุ์ที่ทรงพลังที่รู้จักกันในชื่อ แต่ผลข้างเคียงค่อยๆ ฆ่าเขา ตอนนี้ เขาต้องตามหา Lady of Fire ที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถรักษาสภาพของเขาได้ และเดินทางสู่ Top Zone อันน่าสะพรึงกลัว ที่ซึ่งเส้นทางสู่การแก้แค้นของเขาเริ่มต้นขึ้น!

Comments