Born To Be Rich Chapter 104

Loading..
Born To Be Rich

Born To Be Rich

อ่านBorn To Be Rich เรื่องย่อ ในยุคของศิลปะการต่อสู้นี้ผู้ที่ไม่ตื่นรู้ศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาเรียกว่ามนุษย์ดึกดำบรรพ์ Xiao Wudao เป็นเด็กที่หยิ่งและไม่เคารพ พ่อของเขาเป็นคนรวยในขณะที่พี่ชายบุญธรรมของเขาเป็นนักศิลปะการต่อสู้ วันหนึ่งพี่ชายของเขาเปิดครอบครัวและฆ่าทุกคน ทันใดนั้น Xiao Wudao พบว่าตัวเองตื่นขึ้นหนึ่งปีก่อนวันที่ซื่อสัตย์นั้น ตอนนี้เขาจะปกป้องครอบครัวของเขาและจะไม่ทำผิดซ้ำในชีวิตที่ผ่านมา

Comments